sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra ekologie » VPLYV EKOLOGICKÝCH FAKTOROV NA ROZŠíRENIE POŠVATIEK...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
21 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Peter Horniak
peterHorniak@zoznam.sk
r. 2002

Školiteľ:
Ilja Krno

Kľúčové slová:
Plecoptera, Biele Karpaty

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Všeobecná ekológia

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra ekologie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

VPLYV EKOLOGICKÝCH FAKTOROV NA ROZŠíRENIE POŠVATIEK (PLECOPTERA) V BIELYCH KARPATOCH

Peter Horniak (Školiteľ: Ilja Krno) | pridané: 27. decembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Určenie štruktúry taxocenóz pošvatiek vo vybraných tokoch Bielych Karpát

Vertikálna zonácie pošvatiek v Bielych Karpatoch

Dendrogram miery podobnosti taxocenóz pošvatiek tokov Bielych Karpát

PCA analýzs vplyvov ekologických faktorov na taxocenózy pošvatiek tečúcich vôd Bielych Karpát,

Mapy rozšírenia druhov rodu Nemoura, Brachyptera a Isoperla

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra ekologie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Peter Horniak.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HORNIAK, Peter: VPLYV EKOLOGICKÝCH FAKTOROV NA ROZŠíRENIE POŠVATIEK (PLECOPTERA) V BIELYCH KARPATOCH [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekologie. Školiteľ: Ilja Krno. Rok obhajoby: 2002