Meta:

Za prácu už hlasovalo
34 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Postavenie a úlohy územnej samosprávy pri riešení rizík priemyselných havárií s cezhraničnými účinkami

Miroslav Pénzeš (Školiteľ: Ing. Stanislav Filip, PhD.) | pridané: 4. marca 2008

Abstrakt bakalárskej práce:

Priemyselné havárie sú nebezpečným javom, ktoré majú potenciálnu silu narušiť bezpečnosť vo svojom okolí a ohroziť tak život, majetok i životné prostredie. Táto práca sa zaoberá postavením verejnej správy k podnikom, ktoré so sebou prinášajú tieto riziká do okolia, kde sú situované.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3285.zip 1 632 597 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - Iná katedra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PÉNZEŠ, Miroslav: Postavenie a úlohy územnej samosprávy pri riešení rizík priemyselných havárií s cezhraničnými účinkami [ Bakalárska práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Iná katedra. Školiteľ: Ing. Stanislav Filip, PhD.. Rok obhajoby: 2007