sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
24 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Patrik VACULA
patrik.vacula@email.cz

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2003

Školiteľ:
prof. Ing. Dušan LEVICKÝ, CSc.

Kľúčové slová:
WATERMARK, DCT, DWT, IMAGES

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

VIACNÁSOBNÉ VKLADANIE VODOZNAKOV DO OBRAZOV

Patrik VACULA (Školiteľ: prof. Ing. Dušan LEVICKÝ, CSc.) | pridané: 10. marca 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou viacnásobného vkladania vodoznakov do

statických obrazov ich extrakciou a porovnávaním. Obsahuje analýzu a rozbor metód DCT

a DWT s potrebou a bez potreby originálneho obrazu pri extrakcii. Zahŕňa experimentálne

výsledky vkladania a výberu vodoznakov, ako aj ich odolnosť voči útokom.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3290.pdf 1 749 226 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VACULA, Patrik: VIACNÁSOBNÉ VKLADANIE VODOZNAKOV DO OBRAZOV [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií. Školiteľ: prof. Ing. Dušan LEVICKÝ, CSc.. Rok obhajoby: 2003

Diploma Thesis:

MULTIEMBEDDING OF WATERMARKS INTO IMAGES

Patrik VACULA (Supervisor: prof. Ing. Dušan LEVICKÝ, CSc.) | added: 10. marca 2008

Abstract of diploma thesis:

This graduation thesis deals with multiembedding of watermarks in still images their extracting and matching. This work contains the analyze methods DCT and DWT with needs original image for extraction of watermark and method the original image is not needed. The includes experimental result of embendding and extracting of watermarks as its robustness against attacks.

This graduation thesis deals with multiembedding of watermarks in still images their

extracting and matching. This work contains the analyze methods DCT and DWT with needs

original image for extraction of watermark and method the original image is not needed. The

includes experimental result of embendding and extracting of watermarks as its robustness

against attacks.