sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
31 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

DIGITÁLNE VODOZNAKY VO FAREBNÝCH OBRAZOCH

Miloš VACULA (Školiteľ: prof. Ing. Dušan LEVICKÝ, CSc.) | pridané: 10. marca 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vkladania vodoznakov do farebných

obrazov ich extrakciou a porovnávaním. Obsahuje analýzu a rozbor metód DCT a DWT

s potrebou a bez potreby originálneho obrazu pri extrakcii. Ďalej obsahuje analýzu vybraných

farebných modelov implementovaných do procesu kódovania a vkladania vodoznakov.

Zahŕňa experimentálne výsledky vkladania a výberu vodoznakov, ako aj ich odolnosť voči

útokom.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3291.pdf 1 660 966 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VACULA, Miloš: DIGITÁLNE VODOZNAKY VO FAREBNÝCH OBRAZOCH [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií. Školiteľ: prof. Ing. Dušan LEVICKÝ, CSc.. Rok obhajoby: 2003

Diploma Thesis:

DIGITAL WATERMARKS IN COLOR IMAGES

Miloš VACULA (Supervisor: prof. Ing. Dušan LEVICKÝ, CSc.) | added: 10. marca 2008

Abstract of diploma thesis:

This graduation thesis deals with inserting watermarks in still color images their extracting and matching. This work contains the analyze methods DCT and DWT with needs original image for extraction of watermark and method the original image is not needed. Also it contains analysis of selected color spaces implementation in process coding and depositing of watermarks.

This graduation thesis deals with inserting watermarks in still color images their extracting

and matching. This work contains the analyze methods DCT and DWT with needs original

image for extraction of watermark and method the original image is not needed. Also it

contains analysis of selected color spaces implementation in process coding and depositing of

watermarks. The includes experimental result of embedding and extracting of watermarks as

its robustness against attacks.