sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra » Využitie projektového vyučovania v predmete Dopravná...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
28 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Využitie projektového vyučovania v predmete Dopravná výchova Téma: Križovatky

Peter Ulbrich (Školiteľ: .) | pridané: 28. apríla 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Práca prináša návrh projektového vyučovania na stredných odborných učilištiach a na stredných odborných školách v predmete Dopravná výchova. Zameriava sa na problematiku správania sa účastníkov dopravy na križovatkách. Táto problematika je názorne spracovaná ako prezentačný program v programe PowerPoint. V práci je sústredená pozornosť na riešenie otázok pohybu motorových dopravných prostriedkov v priestore križovatiek rôznych obtiažností a tvarov. Veľká pozornosť je venovaná konkrétnej činnosti študenta, v tomto prípade účastníka cestnej dopravy s správnemu zvládnutiu základných, štandardných, úkonov k plynulému prejazdu križovatky a taktiež k správnemu porozumeniu poradia prechodu účastníkov dopravy týmito križovatkami. V práci je systematizovaný súhrn požiadaviek vyjadrujúci špecifiká tejto problematiky, ktorý vychádza zo študijného odboru dopravná výchova, je zdôraznený prakticko-odborný aspekt a odborno-teoretický charakter. Činnosť študenta pri rešpektovaní záväzných noriem a všeobecných odporúčaní uvedených v diplomovej práci vytvára predpoklady pre kvalitné zvládnutie problematiky dopravnej situácie na križovatkách, Realizované vymedzenie činností a úloh účastníkov cestnej dopravy je významným nástrojom harmonizácie, efektívnosti a kvality vyriešenia každej situácie, ktorá môže nastať pri riešení tejto problematiky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3303.doc 1 350 144 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta prírodných vied - Iná katedra

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ULBRICH, Peter: Využitie projektového vyučovania v predmete Dopravná výchova Téma: Križovatky [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Iná katedra. Školiteľ: .. Rok obhajoby: 2008