diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky » Distribuované výpočty s využitím grafických akcelerátorov

Meta:

Za prácu už hlasovalo
39 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Samuel Kupka
skupka@sageteam.eu

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2008

Školiteľ:
RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Kľúčové slová:
šírenie trhliny, gpgpu, cuda, nvidia, simulácia, nvidia

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Distribuované výpočty s využitím grafických akcelerátorov

Samuel Kupka (Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.) | pridané: 15. mája 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Rozvoj herného priemyslu podnietil aj rozvoj herného hardvéru, ktorý výpočtovým výkonom často prekonáva možnosti najnovších univerzálnych procesorov. V mojej práci využívam moderné grafické akcelerátory na simuláciu šírenia trhliny v krehkých materiáloch.

Rozvoj herného priemyslu podnietil aj rozvoj herného hardvéru, ktorý výpočtovým výkonom často prekonáva možnosti najnovších univerzálnych procesorov. Je preto logické, že sa mnohí snažia dostupné prostriedky čo najviac využiť aj v oblastiach, na ktoré nebol pôvodne herný hardvér určený. Ako jednou z vhodných oblastí sa ukazuje simulácia prírodných dejov. Samotní výrobcovia podávajú vývojárom pomocnú ruku v podobe kvalitných a dobre zdokumentovaných vývojových prostredí. V mojej práci využívam moderné grafické akcelerátory na simuláciu šírenia trhliny v krehkých materiáloch.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3315.pdf 1 561 244 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
dp.bwpow.eu/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Ústav informatiky

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KUPKA, Samuel: Distribuované výpočty s využitím grafických akcelerátorov [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky. Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.. Rok obhajoby: 2008