diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie » Alternatívne štruktúrne motívy vyskytujúce sa v DNA...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
29 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ľuboš Bauer
lubos.bauer@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2008

Školiteľ:
RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Kľúčové slová:
G- kvadruplexová DNA, cisplatina, kruhový dichroizmus, PCR

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Alternatívne štruktúrne motívy vyskytujúce sa v DNA repetitívnych sekvenciách bohatých na G+C bázové páry

Ľuboš Bauer (Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.) | pridané: 1. júna 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Na guanín bohaté sekvencie v DNA môžu nadobúdať neobyčajné Non-B DNA štruktúry, zvané G-kvadruplexová DNA. Variácie v molekularite, topológii, orientácií vlákien a glykozidickej konformácii v G-kvadruplexovej DNA sprostredkúvajú vznik rozličných konformácií tejto štruktúry. V práci sa sleduje vplyv protinádorového liečiva cisplatiny na stabilitu a termodynamické vlastnosti kvadruplexovej DNA v telomérnych sekvenciách a v promótore onkogénov c-MYC a PDGF-A. Predmetom môjho výskumu sú jednovláknové oligonukleotidy ako aj rekombinantné plazmidy obsahujúce repetívne sekvencie schopné tvorby štruktúry G-kvadruplexovej DNA využívajúc pri tom metódy ako kruhový dichroizmus, PCR a elektroforéza.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3333.pdf 1 458 411 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BAUER, Ľuboš: Alternatívne štruktúrne motívy vyskytujúce sa v DNA repetitívnych sekvenciách bohatých na G+C bázové páry [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Alternative sructural motifs present in DNA repetitive sequences rich on G+C base pairs

Ľuboš Bauer (Supervisor: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.) | added: 1. júna 2008

Abstract of diploma thesis:

G-rich DNA sequences can adopt unusual Non-B DNA structures, so-called G-quadruplex DNA. differing in molecularity, topology, strand orientation, and glycosidic configuration. Aims of my investigation are following: the influence of cisplatin on the structural stability and thermodynamical properties of G-quadruplex DNA in both telomeric sequences and oncogenic c-MYC and PDGF-A promoters.

G-rich DNA sequences can adopt unusual Non-B DNA structures, so-called G-quadruplex DNA. differing in molecularity, topology, strand orientation, and glycosidic configuration. Aims of my investigation are following: the influence of cisplatin on the structural stability and thermodynamical properties of G-quadruplex DNA in both telomeric sequences and oncogenic c-MYC and PDGF-A promoters. The subject of my work are single-stranded oligonuclotides and recombinant plasmids containing the same repetitive sequences able to form G-quadruplex DNA. The circular dichroism spectroscopy, PCR analysis and electrophoretic evaluation have been used for this purpose.