Meta:

Za prácu už hlasovalo
20 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Cielený marketing na báze hĺbkovej segmentácie

Iveta Kontúrová (Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.) | pridané: 4. júna 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s data miningom a jeho praktickým využitím v oblasti cieleného marketingu. Práca obsahuje popis data miningu, proces a úlohy data miningu. Bližšie sa venuje metódam data miningu používaných v cielenom marketingu. Zhluková analýza a analýza asociačných pravidiel je aplikovaná na skutočných údajoch banky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3337.pdf 1 697 516 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta - Katedra kvantitatívnych metód a informatiky

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KONTÚROVÁ, Iveta: Cielený marketing na báze hĺbkovej segmentácie [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.. Rok obhajoby: 2008