Meta:

Za prácu už hlasovalo
30 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Karol Krasňan
karol.krasnan@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2008

Školiteľ:
Ing. Vladimír Ondruš

Kľúčové slová:
bezpečnosť, VoIP, komunikácia, SIP, TLS, šifrovanie, DoS, odpočúvanie, registrácia, OpenSER

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Problematika bezpečnosti v sieťach VoIP

Karol Krasňan (Školiteľ: Ing. Vladimír Ondruš) | pridané: 7. júla 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Práca vo svojom úvode popisuje základné charakteristiky signalizačného protokolu

SIP pri použití vo VoIP sieťach. Následne sú analyzované možné bezpečnostné

hrozby spojené s používaním VoIP sietí. Najmä nebezpečenstvo zneužitia

prihlasovacích údajov, odpočúvania a DoS útokov. Zároveň práca predkladá možné

riešenia týchto bezpečnostných hrozieb najmä pri použití Open Sip Express Router

ako SIP proxy servera.

V praktickej časti práca obsahuje podrobný popis implementácie jednotlivých

stupňov zabezpečenia komunikácie medzi proxy servermi, klientom a proxy

serverom, pri použití OpenSER. Taktiež jej obsahom je porovnanie efektívnosti

jednotlivých implementovaných spôsobov zabezpečenia.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3391.pdf 2 749 471 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky - Katedra telekomunikácií

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
Ilkovičova 3
Bratislava 1
812 19
http://www.elf.stuba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Karol Krasňan.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KRASŇAN, Karol: Problematika bezpečnosti v sieťach VoIP [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechnity a informatiky, Katedra telekomunikácií. Školiteľ: Ing. Vladimír Ondruš. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Security threats in VoIP networks

Karol Krasňan (Supervisor: Ing. Vladimír Ondruš) | added: 7. júla 2008

Abstract of diploma thesis:

At the beginning of this work is described main characteristics of signaling protocol SIP in VoIP networks. Consequently are analyzing main VoIP security threats. Especially misusing registration information, eavesdropping and DoS attack. Together work described possible solutions of this security threats especially with use Open Sip Express Router as proxy server.

At the beginning of this work is described main characteristics of signaling

protocol SIP in VoIP networks. Consequently are analyzing main VoIP security

threats. Especially misusing registration information, eavesdropping and DoS

attack. Together work described possible solutions of this security threats

especially with use Open Sip Express Router as proxy server.

In practical part work contain detailed description of implementation several

security levels of communication between proxy servers, client – proxy server with

OpenSER using. Accordingly its content is efficiency comparison of several

security implementations variants.