sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút germanistiky » „Textové a slovotvorné špecifiká farmaceuticko-medicínskych...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
18 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Helena Slamená

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2006

Školiteľ:
Prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc.

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

Škola:
Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút germanistiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

„Textové a slovotvorné špecifiká farmaceuticko-medicínskych textov (na príklade príbalových letákov liečiv)”

Helena Slamená (Školiteľ: Prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc.) | pridané: 9. augusta 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom tejto diplomovej práce bolo skúmanie príbalového letáka liečiv ako špecifického druhu textu v špecifickej komunikačnej situácii, hľadanie produktívnych slovných druhov v týchto textoch a zdôvodnenie ich produktivity.

Na analýzu bolo použitých niekoľko desiatok príbalových letákov humánnych liečiv. Príklady z dvoch analyzovaných slovných druhov – podstatné mená a prídavné mená sú spracované v prehľadných tabuľkách na konci práce.

Diplomová práca je rozčlenená na nasledujúce štyri kapitoly:

1.Texte und Konzepte der Textualität

2.Fachsprache, Fachtext und fachsprachliche Kommunikation

3.Untersuchungen zur Textualität in Packungsbeilagen. Kohäsion als das untersuchte Kriterium der Textualität

4.Untersuchungen zur Wortbildung in Packungsbeilagen. Arten der

Wortbildung

Prvé dve kapitoly majú skôr teoretický charakter, druhé dve sa zaoberajú výsledkami praktickej analýzy.

Práca je napísaná a bola obhájená v nemeckom jazyku na Inštitúte germanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v roku 2006.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3409.doc 329 728 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Filozoficka fakulta - Inštitút germanistiky

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Helena Slamená.

Bibliografický odkaz

SLAMENÁ, Helena: „Textové a slovotvorné špecifiká farmaceuticko-medicínskych textov (na príklade príbalových letákov liečiv)” [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Filozoficka fakulta, Inštitút germanistiky. Školiteľ: Prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc.. Rok obhajoby: 2006