diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra geografie » Analýza geometrickej kvality objektov na záznamoch z...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
29 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Analýza geometrickej kvality objektov na záznamoch z nekonvenčných snímačov DPZ UltraCamD a ADS40

Valér Brigant (Školiteľ: Ing. Marcel Berezný) | pridané: 2. októbra 2008

Abstrakt bakalárskej práce:

BRIGANT, Valér: Analýza geometrickej kvality objektov na záznamoch z nekonvenčných snímačov DPZ Ultra Cam D a ADS 40. [Bakalárska práca] / Valér Brigant. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied; Katedra geografie a krajinnej ekológie. – Školiteľ: Ing. Marcel Berezný

Práca v úvode popisuje snímače Ultra Cam D a ADS 40 a princípy ich snímania. Cieľom práce bolo porovnanie a analýza geometrických vlastností objektov na záznamoch zo snímačov Ultra Cam D a ADS 40 a odporúčanie využitia záznamov z týchto dvoch snímačov z pozície geometrickej kvality.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3421.doc 6 839 296 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta prírodných vied - Katedra geografie

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BRIGANT, Valér: Analýza geometrickej kvality objektov na záznamoch z nekonvenčných snímačov DPZ UltraCamD a ADS40 [ Bakalárska práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie. Školiteľ: Ing. Marcel Berezný. Rok obhajoby: 2008