sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút anglistiky a amerikanistiky » Projection of Conservative Ideology in the Republican...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
25 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Projection of Conservative Ideology in the Republican Campaign

Katarína Lukovičová (Školiteľ: Mgr. Juraj Horváth a Mgr. Marek Tomášik, PhD.) | pridané: 30. októbra 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa snaží v kontexte amerických prezidentských volieb v roku 2008 zmapovať súčasné stratégie republikánov pri ovplyvňovaní voliča, pričom sa zameriava hlavne na lingivistickú a psychologickú dimenzáciu volebnej rétoriky. Teoretická časť práce ozrejmuje základné ideológie amerických politických strán a predstavuje volebnú kampaň ako súčasť širšieho boja týchto ideológií o ovládnutie verejného diskurzu, takzvanej kultúrnej vojny. Analytická časť pozostáva z dvoch fáz. Prvá fáza spočíva v rozbore spravodajského spracovania predvolebného boja a jej úlohou je vymedziť konkrétne stratégie a problematické miesta jednotlivých naratívov. Druhá fáza analyzuje volebné spoty kandidátov oboch strán, pričom sa snaží exemplifikovať ako jednotliví kandidáti využívajú, resp. reagujú na tieto stratégie.

The thesis concerns the Republican influence on voting behavior in the presidential elections of 2008 with the emphasis on linguistic and psychological dimensions of their campaign. The theoretical part of the thesis introduces the ideological background of the two political parties and, in the light of the culture war theories, presents the conflict between the ideologies as a struggle over “the unified meaning of America”. The analytical part consists of two phases. The first, based on the content analysis of the campaign media coverage, attempts to define specific strategies and problematic issues of each ideological narrative. In the second phase, the television advertising of the candidates is analyzed with the emphasis on the extent to which they are able to incorporate these strategies into their message.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3428.pdf 491 789 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Filozoficka fakulta - Inštitút anglistiky a amerikanistiky

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

LUKOVIČOVÁ, Katarína: Projection of Conservative Ideology in the Republican Campaign [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Filozoficka fakulta, Inštitút anglistiky a amerikanistiky. Školiteľ: Mgr. Juraj Horváth a Mgr. Marek Tomášik, PhD.. Rok obhajoby: 2008