diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta telesnej výchovy a športu » Katedra hier » Vplyv vybraných herných činností jednotlivca na úspešnosť...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
34 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Vplyv vybraných herných činností jednotlivca na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase

Filip Potocký (Školiteľ: PaedDr. Peter Mačura. PhD.) | pridané: 12. mája 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom našej práce bolo analyzovať, ktorá z vybraných herných činností jednotlivca má vplyv na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase. K výsledkom sme sa dopracovali na základe získaných štatistických údajov z finálového turnaja majstrovstiev sveta kategórie žien do 19 rokov, za účasti 16 družstiev. Po spracovaní štatistických údajov, sme matematicko-štatistickými metódami získali výsledné hodnoty vplyvu vybraných herných činností jednotlivca na úspešnosť družstva v zápase. Výsledky sú založené na porovnaní víťazných a porazených družstiev. Na základe dosiahnutých výsledkov sme vytvorili model výkonnosti družstva mladých žien U19. Potvrdila sa štatistická významnosť rozdielu v percentuálnej úspešnosti streľby za 2 body.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3475.doc 1 335 808 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta telesnej výchovy a športu - Katedra hier

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Knižnica
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Bratislava 1
814 69
http://www.fsport.uniba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a filip.

Bibliografický odkaz

POTOCKÝ, Filip: Vplyv vybraných herných činností jednotlivca na úspešnosť družstva v basketbalovom zápase [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra hier. Školiteľ: PaedDr. Peter Mačura. PhD.. Rok obhajoby: 2009