diplomovka.sme.sk » Katalóg » Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra » Teologická a laická argumentácia v oblasti zodpovedného...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
28 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mária Schindlerová
mschindl@progis.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2008

Školiteľ:
ThLic. Ján Viglaš

Kľúčové slová:
manželská zmluva, sexualita, antikoncepcia, prirodzené plánovanie rodičovstva, sebadarovanie

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

Škola:
Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Teologická a laická argumentácia v oblasti zodpovedného rodičovstva

Mária Schindlerová (Školiteľ: ThLic. Ján Viglaš) | pridané: 12. mája 2009

Abstrakt bakalárskej práce:

Porovnanie teologickej a laickej argumentácie v oblasti zodpovedného rodičovstva v kontexte učenia Katolíckej cirkvi.

Táto práca ponúka porovnanie laickej a teologickej argumentácie v oblasti zodpovedného rodičovstva, objasňuje dôvody učenia Katolíckej cirkvi o manželskej láske v kontexte úvah Jána Pavla II. o Humanae vitae. Jej cieľom je ponúknuť odpovede blízke mysleniu laikov tak, aby pochopili, že prežívanie manželskej čistoty znamená chápať manželstvo ako povolanie k láske.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3476.pdf 623 136 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku - Teologická fakulta - Iná katedra

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1/1 652
Ružomberok 1
034 01
http://www.ku.sk/index.php?id=kniznica

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SCHINDLEROVÁ, Mária: Teologická a laická argumentácia v oblasti zodpovedného rodičovstva [ Bakalárska práca ] Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: ThLic. Ján Viglaš. Rok obhajoby: 2008