sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky » Možnosti využitia hry v diagnostike a terapii interakcií...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
29 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Zuzana Hnojčíková
hnojcikovaz@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2009

Školiteľ:
Mgr. Erika Tichá, PhD.

Kľúčové slová:
hra, vývin hry, dieťa s postihnutím, rodičia, vzťahová väzba

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Špeciálna pedagogika

Škola:
Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Možnosti využitia hry v diagnostike a terapii interakcií medzi rodičom a dieťaťom s postihnutím

Zuzana Hnojčíková (Školiteľ: Mgr. Erika Tichá, PhD.) | pridané: 17. mája 2009

Abstrakt bakalárskej práce:

Hra je dôležitým činiteľom v živote detí a ich rodín. Hra nám ponúka mnoho možností a to

nielen rodičom, ale aj diagnostickým pracovníkom. Preto je hra dôležitým ukazovateľom

v špeciálnopedagogickej diagnostike a terapii. V špeciálnopedagogickej diagnostike ju

môžeme využiť pri pozorovaní vzťahovej väzby, miery porozumenia rodiča dieťaťu, spôsobe

riešenia konfliktných situácii a ich priebehu. Bakalárska práca je preto zameraná na možnosti

využitia hry v špeciálnopedagogickej diagnostike. V prvej kapitole uvádzame špecifiká

špeciálnopedagogickej diagnostiky u dieťaťa v ranom a predškolskom veku, jej obsah

a metódy, ktoré môžeme použiť v tomto období života dieťaťa. Prostredníctvom hry môžeme

značne ovplyvniť vývin dieťaťa s postihnutím v rôznych oblastiach. Vhodnou aplikáciou hry

môžeme napredovať vo vývine dieťaťa správnym smerom. Aby sme však mohli hru

v diagnostike a terapii vhodne použiť potrebujeme poznať jej vývin. V druhej kapitole sa

preto snažíme podrobnejšie opísať vývin hry u dieťaťa s postihnutím a typy hier u dieťaťa

v ranom a predškolskom veku. Posledná kapitola pojednáva o vplyve hry na vývin vzťahovej

väzby, o možnostiach diagnostiky typu vzťahovej väzby prostredníctvom hry a o možnostiach

ako posilniť vzťahovú väzbu prostredníctvom dynamickej hry a filiálnej terapie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3480.pdf 332 359 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta - Katedra špeciálnej pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Akademická knižnica
Moskovská 2
Bratislava 1
813 34
http://www.fedu.uniba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HNOJČÍKOVÁ, Zuzana: Možnosti využitia hry v diagnostike a terapii interakcií medzi rodičom a dieťaťom s postihnutím [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky. Školiteľ: Mgr. Erika Tichá, PhD.. Rok obhajoby: 2009