Meta:

Za prácu už hlasovalo
30 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Prípojnicové vedenie

Martin Očkaj (Školiteľ: Ing. Matej Kučera) | pridané: 19. mája 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Práca analyzuje vlastnosti XLPE káblového vedenia s viacerými vodičmi na fázu,

mechanizmy vzniku strát v kábli a ich rozloženie medzi jednotlivé vodiče vedenia. Na

modelovanie vedenia je použitá metóda konečných prvkov (MKP). Vlastnosti

káblového vedenia sú následne porovnané s prípojnicovým systémom DURESCA v

konkrétnej aplikácii – na vyvedení výkonu z generátorov v Paroplynovom cykle

Levice.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3481.pdf 2 589 922 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky - Katedra elektroenergetiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
Ilkovičova 3
Bratislava 1
812 19
http://www.elf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

OČKAJ, Martin: Prípojnicové vedenie [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechnity a informatiky, Katedra elektroenergetiky. Školiteľ: Ing. Matej Kučera. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

Isolated busbar system

Martin Očkaj (Supervisor: Ing. Matej Kučera) | added: 19. mája 2009

Abstract of diploma thesis:

The thesis analyses properties of XLPE cable line with multiple parallel conductors per phase, loss generation mechanism and its distribution among particular cables. Finite element method (FEM) is used to model cable line. Properties of cable line are then compared to DURESCA - insulated busbar system in real application of generator power outlet in combined-cycle gas and steam power plant Levice

The thesis analyses properties of XLPE cable line with multiple parallel conductors

per phase, loss generation mechanism and its distribution among particular cables.

Finite element method (FEM) is used to model cable line. Properties of cable line are

then compared to DURESCA - insulated busbar system in real application of

generator power outlet in combined-cycle gas and steam power plant Levice