Meta:

Za prácu už hlasovalo
38 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Bc. Ján Vozár
Email: jan.vozar@gmail.com
Mobil: +421 904 241 758

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2009

Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kolcun PhD.

Kľúčové slová:
energia, veterná energetika, veterné elektrárne, vietor, veterná turbína, EIA, obnoviteľný zdroj, veterný park

Vedný odbor:
INÝ VEDNÝ ODBOR

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroenergetiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Veterná energetika v Slovenskej republike a vo svete

Bc. Ján Vozár (Školiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun PhD.) | pridané: 19. augusta 2009

Abstrakt bakalárskej práce:

Prezentovaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou veternej energetiky ako alternatívneho zdroja výroby elektrickej energie. Hlavnou náplňou práce okrem sumarizácie súčasného stavu a vývoja veternej energetiky u nás a vo svete bolo aj určiť kritéria pre výstavbu veterných elektrárni a parkov. V závere práce je dôraz na ekonomické aspekty a odporúčania pre prax.

Prezentovaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou veternej energetiky ako alternatívneho zdroja výroby elektrickej energie. Hlavnou náplňou práce okrem

sumarizácie súčasného stavu a vývoja veternej energetiky u nás a vo svete bolo aj určiť kritéria pre výstavbu veterných elektrárni a parkov. V závere práce je dôraz na ekonomické aspekty a odporúčania pre prax.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3521.pdf 2 010 882 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektroenergetiky

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VOZÁR, Ján: Veterná energetika v Slovenskej republike a vo svete [ Bakalárska práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky. Školiteľ: prof. Ing. Michal Kolcun PhD.. Rok obhajoby: 2009

Bachelor Thesis:

Wind Power Engineering in Slovak Republic and in the World

Bc. Ján Vozár (Supervisor: prof. Ing. Michal Kolcun PhD.) | added: 19. augusta 2009

Abstract of bachelor thesis:

Presented bachelor-work concerns on wind power engineering as alternative electric energy source. The main topic of this work, except summarization of present stage and development of home and world´s wind power engineering, was also criteria determination of wind power plants and wind parks constructions.

Presented bachelor-work concerns on wind power engineering as alternative electric energy source. The main topic of this work, except summarization of present stage and development of home and world´s wind power engineering, was also criteria determination of wind power plants and wind parks constructions. There are accented economic aspects and practical recommendations in the work conclusion.