sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry » Elements of Cold War in the American Science Fiction Novel...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
31 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Vladimír Smidžár
wlado.s@pobox.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2009

Školiteľ:
Janka Kaščáková, PhD.

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

Škola:
Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Elements of Cold War in the American Science Fiction Novel of the 1950s and 1960s

Mgr. Vladimír Smidžár (Školiteľ: Janka Kaščáková, PhD.) | pridané: 10. novembra 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Táto práca sa zaoberá popisom a analýzou prvkov studenej vojny vo vybraných

románoch americkej vedecko-fantastickej literatúry 50-tych a 60-tych rokov. Jadro

práce je rozdelené na štyri časti. Cieľom práce je poukázať na spôsoby akými autori

zobrazovali jednotlivé, často paranoidné predstavy americkej verejnosti týkajúce sa

vystupňovania vojny do katastrofických scenárov. Cieľom práce je tiež poukázať na

alegorické spôsoby, ktorými jednotliví autori zobrazovali nepriateľský totalitný režim

a zároveň komentovali udalosti súvisiace s politikou americkej vlády v týchto rokoch.

Pozornosť je venovaná zobrazovaniu možných následkov studenej vojny, hľadaniu

príčin týchto následkov a úlohe jednotlivca a americkej spoločnosti v týchto rokoch.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3535.pdf 436 069 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozoficka fakulta - Katedra anglického jazyka a literatúry

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1/1 652
Ružomberok 1
034 01
http://www.ku.sk/index.php?id=kniznica

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

SMIDŽÁR, Vladimír: Elements of Cold War in the American Science Fiction Novel of the 1950s and 1960s [ Diplomová práca ] Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozoficka fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry. Školiteľ: Janka Kaščáková, PhD.. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

Elements of Cold War in the American Science Fiction Novel of the 1950s and 1960s

Mgr. Vladimír Smidžár (Supervisor: Janka Kaščáková, PhD.) | added: 10. novembra 2009

Abstract of diploma thesis:

This diploma work deals with the description and analysis of Cold War elements in selected American science fiction novels of the 1950s and 1960s. The core of this work is divided into four parts.

This diploma work deals with the description and analysis of Cold War elements

in selected American science fiction novels of the 1950s and 1960s. The core of this

work is divided into four parts. The goal of this work is to describe the means through

which various authors depicted individual, often paranoid ideas of the American public,

dealing with a possible escalation of Cold War events into catastrophic scenarios. Also

the goal of this work is to point out the allegorical means, through which particular

authors depicted the enemy totalitarian regime and at the same time show how these

means were used to comment on the actions of the American government in the 1950s

and 1960s. Particular attention is paid to the depiction of possible events as results of

the Cold War rivalries, the speculations about what might have caused them and the role

of the individual and the American society in these events.