diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Jesseniová lekárska fakulta » Iná katedra » POSKYTOVANIE KOMPLEXNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
40 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Jana Peštova

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2007

Školiteľ:
PhDr.Môcová Erika

Kľúčové slová:
domaca starostlivost, terminalne štadium, ADOS

Vedný odbor:
INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

Škola:
Univerzita Komenského » Jesseniová lekárska fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

POSKYTOVANIE KOMPLEXNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI PACIENTOVI V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU V PODMIENKACH ADOS

Jana Peštova (Školiteľ: PhDr.Môcová Erika) | pridané: 31. januára 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Autor: Jana Peštová

Názov práce: Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi v terminálnom štádiu v podmienkach ADOS

Názov školy, fakulty, katedry: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Komisia pre obhajobu:

Meno predsedu komisie:

Miesto: Ústav Ošetrovateľstva

Rok: 2006/2007

Rozsah práce: 52

Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister ošetrovateľstva

Úvod:

Naším cieľom bolo zistiť spokojnosť zo strany pacientov v terminálnom štádiu svojho ochorenia s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v podmienkach ADOS.

Poukázať na informovanosť pacientov o činnosti ADOS, aké služby využívajú a prípadne zistiť nedostatky v rámci komunikácie medzi pacientom, príbuznými a ADOS- om.

Metodika :

Použili sme dotazník na zber empirických údajov. Následne sme vyhodnotili zozbierané údaje pomocou jednoduchej opisnej štatistiky.

Výsledky:

Na základe vyhodnotenia získaných údajov sme dosiahli vopred stanovené ciele.

Diskusia:

Prieskum bol zameraný na oblasť poskytovania komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi v terminálnom štádiu. Zaujímalo nás, ako sú pacienti spokojní so starostlivosťou, aký je prístup sestry, aká je ich spolupráca s rodinou, aký význam má Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre pacienta.

Záver:

Nakoľko práca sestier pracujúcich v ADOS má svoje opodstatnenie, aj reakcie prijímateľov takejto formy starostlivosti sú veľmi dôležité a preukázané prostredníctvom tejto práce.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3553.doc 390 144 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Jesseniová lekárska fakulta - Iná katedra

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, Knižnica a študijno-informačné stredisko
Novomeského 7
Martin
036 45
http://www.jfmed.uniba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a POSKYTOVANIE KOMPLEXNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI PACIENTOVI V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU V PODMIENKACH ADOS.

Bibliografický odkaz

PEŠTOVA, Jana: POSKYTOVANIE KOMPLEXNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI PACIENTOVI V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU V PODMIENKACH ADOS [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Jesseniová lekárska fakulta, Iná katedra. Školiteľ: PhDr.Môcová Erika. Rok obhajoby: 2007