sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry » Mytologické, historické, sémantické a literárne pozadie v...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
31 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Mytologické, historické, sémantické a literárne pozadie v knihách J. K. Rowlingovej

Miroslava Milatová (Školiteľ: PaedDr. Anton Lauček, PhD.) | pridané: 15. februára 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Pohľad na sériu kníh o Harrym Potterovi nie z pohľadu detského, či jednoduchého čitateľa, ale z pohľadu literárnej vedy.

Témou predkladanej diplomovej práce je poukázanie na mytologické, historické, literárne

a sémantické archetypy v knihách Joanne Kathleen Rowlingovej. Cieľom práce je nájsť

uvedené javy v knihách autorky a tiež zhodnotiť vplyv kníh na detského čitateľa. Práca sa

skladá zo štyroch kapitol. V prvej je priblížený život autorky a zhrnuté autobiografické

prvky, nachádzajúce sa v jej knihách. Témou druhej kapitoly je dielo a jeho zaradenie do

systému literatúry, taktiež predstavenie knihy a jej hrdinu. Jadrom práce je tretia kapitola,

ktorá obsahuje analýzu kníh z aspektu podobnosti s gréckou a severskou mytológiou,

históriou, inými dielami a poukázanie na sémantické podfarbenie názvov vytvorených

autorkou. V poslednej kapitole hodnotíme účinok kníh na psychiku detského percipienta.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozoficka fakulta - Katedra slovenského jazyka a literatúry

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1/1 652
Ružomberok 1
034 01
http://www.ku.sk/index.php?id=kniznica

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

MILATOVÁ, Miroslava: Mytologické, historické, sémantické a literárne pozadie v knihách J. K. Rowlingovej [ Diplomová práca ] Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozoficka fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry. Školiteľ: PaedDr. Anton Lauček, PhD.. Rok obhajoby: 2008