Meta:

Za prácu už hlasovalo
19 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Anton Urbaník
tonny101@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2008

Školiteľ:
RNDr. Marek Nagy

Kľúčové slová:
systém na spravovanie obsahu, modul, objektové programovanie, objekt, trieda, metóda

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Limet - Content management system

Anton Urbaník (Školiteľ: RNDr. Marek Nagy) | pridané: 25. apríla 2010

Abstrakt bakalárskej práce:

Bakalárska práca sa zaoberá špecifikáciou, analýzou, návrhom a implementáciou webovej aplikácie: Limet - Content management system, ktorá slúži na vytvorenie a spravovanie internetových stránok. Dôraz je kladený na jednoduchosť používania systému, na modulárnosť, ktorá súvisí s jeho rozširovaním a úpravami. Taktiež má jednoduché nasadenie pomocou užívateľsky prístupnej inštalácie na webové servery s využitím voľne dostupných databáz. Popisuje podrobne časti aplikácie ich fungovanie a integráciu do celku. K bakalárskej práci je priložená výsledná aplikácia (Limet - Content management systém) na spravovanie internetových stránok spolu s jednoduchou stránkou pripraveniu na užívateľské úpravy, na ktorej je demonštrované fungovanie celého systému. V prílohe nájdeme aj kompletnú dokumentáciu zdrojových textov, ktorá je vygerevaná automatickým programom na generovanie dokumentácie s názvom PHP Documentator. Priložený je aj návod na jej inštaláciu, nasadenie, konfigurovanie, rozširovanie a spravovanie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3570.pdf 578 865 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
tonny.netropolis.sk/ cms-limet/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

URBANÍK, Anton: Limet - Content management system [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky. Školiteľ: RNDr. Marek Nagy. Rok obhajoby: 2008