diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochemie » Application of genomics in biochemistry

Meta:

Za prácu už hlasovalo
12 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Hana Šišková

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2010

Školiteľ:
Mgr. Silvia Poláková, PhD.

Kľúčové slová:
genomics, functional genomics, comparative genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, metagenomics

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochemie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Application of genomics in biochemistry

Hana Šišková (Školiteľ: Mgr. Silvia Poláková, PhD.) | pridané: 14. júna 2010

Abstrakt bakalárskej práce:

Genomics is a young scientific discipline, the development of which has considerably facilitated the study of metabolic pathways in living organisms. The aim of this work was to present the fields of genomics and post-genomics, and to explain their principles and use in biochemistry in order to understand the metabolism of an organic entity. This work attempted to present chronologically the development of methods used to study the cell metabolism: from pre-genomic methods, used before the discovery of genome sequencing methods, through the methods of genomics that help to reveal the relationship between genome structure and function, and to post-genomics methods aimed at the clarification of the physiology of the eukaryotic and prokaryotic cell.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3584.pdf 1 136 906 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochemie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ŠIŠKOVÁ, Hana: Application of genomics in biochemistry [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochemie. Školiteľ: Mgr. Silvia Poláková, PhD.. Rok obhajoby: 2010