sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
8 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

NEROVNOVÁŽNE FÁZOVÉ PRECHODY VO FYZIKE ULTRARELATIVISTICKÝCH JADROVÝCH ZRÁŽOK

Michal Mereš (Školiteľ: Dr. Boris Tomášik) | pridané: 24. novembra 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Highly excited nuclear matter created in ultrarelativistic heavy-ion collisions possibly

reaches the phase of quark deconnement.

It quickly cools down and hadronises.

We explain that the process of hadronisation may likely be connected with disintegration into

fragments.

In this work we describe GENBOD , an event generator which samples an inclusive momentum distribution subject only to constraints of energy and momentum

conservation. Then we describe termalization of the generated events and we determine the information entropy of the momentum distribution. A part of this work is working computer Monte Carlo generator, written in programming language C++ and a presentation for students.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3623.pdf 9 504 929 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta prírodných vied - Katedra fyziky

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

MEREŠ, Michal: NEROVNOVÁŽNE FÁZOVÉ PRECHODY VO FYZIKE ULTRARELATIVISTICKÝCH JADROVÝCH ZRÁŽOK [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky. Školiteľ: Dr. Boris Tomášik. Rok obhajoby: 2010