diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Problémy vztahu fiskální a měnové politiky v EMU a jejich...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
9 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Marián Marcinko
marian.marcinko@gmail.com

Dostupný celý text práce:
RAR
r. 2008

Školiteľ:
Ing. Michaela Fleischmannová

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Problémy vztahu fiskální a měnové politiky v EMU a jejich řešení

Marián Marcinko (Školiteľ: Ing. Michaela Fleischmannová) | pridané: 31. decembra 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Svojí diplomovou práci jsem věnoval problematice měnové a fiskální politiky v Evropské měnové unii. Samotnému vzniku Evropské měnové unie však předcházelo dlouhé období integračních procesů. Současně s vytvořením Evropské měnové unie došlo ještě ke dvěma historickým momentům. Prvním bylo založení jedné z nejvýznamnějších institucí Evropské unie, Evropské centrální banky. Právě ta je odpovědna za provádění jednotné měnové politiky v eurozóně. Druhým přelomovým momentem bylo zavedení společné měny, eura. Reprezentantem a nástrojem uskutečňování společné fiskální politiky v Evropské unii se stal federální rozpočet Evropské unie. Z vykonávání měnové a fiskální politiky v rámci Evropské měnové unie však plyne i mnoha problémů, které by mohly ohrozit budoucnost Evropské měnové unie. V současnosti existuje několik významných řešení, které se snaží tyto problémy odstranit. Jedním z nich je Pakt stability a růstu, který usiluje o koordinaci fiskálních politik členských států. Úkolem konvergenčních respektive stabilizačních kriterií je stabilita Evropské měnové unie. Za zmínku ještě stojí Lisabonská strategie, která však neřeší přímo problematiku měnové a fiskální politiky v Evropské měnové unii, ale je zaměřena na zvyšování blahobytu Evropské unie a dalších několik historických řešení, které ve své době hrály důležitou roli.

Ve své práci jsem se zaměřil na problematiku vztahu fiskální a měnové politiky v Evropské měnové unii. První kapitola je věnována měnové politice v Evropské měnové unii. Popisuje vývoj měnové integrace od jejího počátku až po současnost. Pak se kapitola zaměřuje na společnou měnovou politiku, kde nejvyšší měnovou autoritou je Evropská centrální banka. Ta uskutečňuje svoji měnovou politiku prostřednictvím sítě svých poboček – národních centrálních bank. Evropská centrální banka tak spolu s národními centrálními bankami členských států tvoří Evropský systém centrálních bank.

Další kapitola se věnuje fiskální politice v Evropské měnové unii. Ta je na rozdíl od měnové politiky téměř celá plně v kompetenci členských států. Pouze malé procento z jejich příjmů tak směřuje do federálního rozpočtu Evropské unie, jehož prostřednictvím se společná fiskální politika uskutečňuje.

I to je jeden z mnoha problémů měnové a fiskální politiky v Hospodářské a měnové unii, kterým se budeme věnovat ve třetí kapitole této práce.

Jedním z řešení těchto problémů je Pakt stability a růstu, jehož úkolem je zabezpečit pomocí směrnic, nařízení a doporučení Rady fiskální disciplínu členských států. O něm se zmíníme ve čtvrté kapitole.

V páté kapitole se zaměříme na jedno z nejvýznamnějších řešení, které přinesla s sebou Maastrichtská smlouva, a tím řešením jsou tzv. konvergenční resp. stabilizační kritéria, jejichž dodržování je nevyhnutelné pro vstup a udržení se v Hospodářské a měnové unii.

Dalším řešením, které se v současnosti dostává do povědomí veřejnosti, je lisabonská strategie. Ta si klade za cíl vytvořit z Evropské unie nejkonkurenceschopnější a nejrozvinutější ekonomiku na světě. Nakonec se budeme věnovat řešením, které jsou již minulostí, ale ve své době sehráli významnou roli v procesu integrace.

Cílem této práce je tedy vnést více světla do problematiky vývoje fiskální a měnové politiky v Evropské měnové unii.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3628.rar 1 765 607 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

MARCINKO, Marián: Problémy vztahu fiskální a měnové politiky v EMU a jejich řešení [ Diplomová práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: Ing. Michaela Fleischmannová. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

the problem of monetary and fiscal policy in European Monetary Union and their solutions

Marián Marcinko (Supervisor: Ing. Michaela Fleischmannová) | added: 31. decembra 2010

Abstract of diploma thesis: