Meta:

Za prácu už hlasovalo
28 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Kapacitné prúdy v sieťach vn a zemné ochrany.

Michal Bukviš (Školiteľ: Michal Pokorný) | pridané: 24. apríla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Spôsoby uzemnenia VN uzlov transformátorov 110/22kV. Výpočty kapacitných a poruchových prúdov v jednotlivých spôsoboch zemnenia uzlov sietí vn. Ochrana vedení zemnými ochranami.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta - Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Bibliografický odkaz

BUKVIŠ, Michal: Kapacitné prúdy v sieťach vn a zemné ochrany. [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES. Školiteľ: Michal Pokorný. Rok obhajoby: 2002