diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ SÍDIEL ŽILINSKÉHO KRAJA ŽELEZNIČNOU...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Peter Jurutka
Seifertova 32, Praha
r. 2011

Školiteľ:
Milan Mihál

Kľúčové slová:
ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ, ŽILINSKý KRAJ, ŽELEZNIČNá DOPRAVOa

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Dopravné a spojové systémy

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ SÍDIEL ŽILINSKÉHO KRAJA ŽELEZNIČNOU OSOBNOU DOPRAVOU

Peter Jurutka (Školiteľ: Milan Mihál) | pridané: 15. júla 2011

Abstrakt bakalárskej práce:

Bakalárska práca sa zaoberá časovou dostupnosťou sídiel Žilinského kraja železničnou dopravou. Približuje význam regionálnej železničnej dopravy, obsahuje analýzu časovej dostupnosti jednotlivých sídiel nachádzajúcich sa na železničných tratiach Žilinského kraja a navrhuje možnosti na zlepšenie časovej dostupnosti sídiel.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Peter Jurutka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

JURUTKA, Peter: ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ SÍDIEL ŽILINSKÉHO KRAJA ŽELEZNIČNOU OSOBNOU DOPRAVOU [ Bakalárska práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: Milan Mihál. Rok obhajoby: 2011