diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Psychologické otázky sociálnej integrácie sluchovo...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Psychologické otázky sociálnej integrácie sluchovo postihnutých

Mária Kollárová (Školiteľ: PhDr. Živčicová Eva) | pridané: 21. decembra 2011

Abstrakt bakalárskej práce:

integrácia nepočujúcich na strednej škole a psychologický aspekt tohto procesu

Táto bakalárska práca sa zaoberá procesom integrácie nepočujúcich detí. Zaujíma nás hlavne problematika psychologických problémov edukácie týchto od narodenia nepočujúcich detí. Opisujeme problematiku vzdelávania sluchovo postihnutých detí v minulosti a možnosti vzdelávania týchto detí v súčasnosti. Podrobili sme analýze viaceré slovenské i české knižné publikácie, časopisy, internetové stránky a využili sme i naše osobné skúsenosti s integráciou. Na záver sme spracovali prípadovú štúdiu dvoch nepočujúcich dievčat

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3734.pdf 856 467 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Mária Kollárová.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOLLÁROVÁ, Mária: Psychologické otázky sociálnej integrácie sluchovo postihnutých [ Bakalárska práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: PhDr. Živčicová Eva. Rok obhajoby: 2010