sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Matej Vitásek

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2012

Školiteľ:
RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D.

Kľúčové slová:
XML, ID atributy, odvozování

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

Škola:
Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra policajných služieb

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Inference of XML Integrity Constraints

Matej Vitásek (Školiteľ: RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D.) | pridané: 22. januára 2012

Abstrakt diplomovej práce:

Tato práce navazuje na dřívejší pokusy odvodit (inferovat) schéma existujících XML dokumentu. Jelikož je odvozování struktury již relativně dobře popsáno, soustredíme se na integritní omezení. Několik jich popisujeme, pozornost pak soustředíme na ID/IDREF/IDREFS atributy z DTD. Na bázi článku od Barbosa a Menelzon (2003) stavíme heuristický prístup k problému hledání optimální sady ID atributů, jeho funkčnost a vhodnost pak ověřujeme na škále experimentů.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3738.pdf 1 106 021 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Akadémie - Akadémia Policajného zboru v Bratislave - Katedra policajných služieb

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VITÁSEK, Matej: Inference of XML Integrity Constraints [ Diplomová práca ] Akadémie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra policajných služieb. Školiteľ: RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D.. Rok obhajoby: 2012

Diploma Thesis:

Inference of XML Integrity Constraints

Matej Vitásek (Supervisor: RNDr. Irena Mlýnková, Ph.D.) | added: 22. januára 2012

Abstract of diploma thesis:

In this work we expand upon the previous efforts to infer schema information from existing XML documents. We find the inference of structure to be sufficiently researched and focus further on integrity constraints. After briefly introducing some of them we turn our attention to ID/IDREF/IDREFS attributes in DTD.

In this work we expand upon the previous efforts to infer schema information from existing XML documents. We find the inference of structure to be sufficiently researched and focus further on integrity constraints. After briefly introducing some of them we turn our attention to ID/IDREF/IDREFS attributes in DTD. Building on the research by Barbosa and Menelzon (2003) we introduce a heuristic approach to the problem of finding an optimal ID set. The approach is evaluated and tuned in a wide range of experiments.