sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Juraj Bakoš
juro.bakos@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2001

Školiteľ:
Mgr. Daniela Petríková, CSc

Kľúčové slová:
despair, identity, life, death, being, man, God, Christianity, Molloy, Malone, Beckett, Kierkegaard

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

Škola:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra anglistiky a amerikanistiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Despair and Identity in Beckett’s Trilogy

Juraj Bakoš (Školiteľ: Mgr. Daniela Petríková, CSc) | pridané: 6. júna 2012

Abstrakt diplomovej práce:

The three stages of despair in Beckett's trilogy as milestones on a quest of a man for identity.

Samuel Beckett (1906 - 1989) belongs to the most unique writers of the 20th century. Reading Beckett we can come upon a quantum of links to various writers, philosophers, scientists, historians, politicians, etc. Since the field is very broad, it spreads from the ancient philosophies and reaches up to the latest theories, I have in concern only the main and the most evident link, that is to say, the philosophy of Søren Kierkegaard. Søren Aabye Kierkegaard (1813 - 1855), Danish philosopher, is considered to be the father of existentialism. His philosophy of existence is based upon Christian religion, especially on the philosophy of the first Christians. The maximal focus on the individual is what solders the texts of these two authors together. In my work I am dealing with the problems connected with the individuality and self-awareness, which I am specifying in the theoretical background in the first chapter. The second chapter has in concern mainly despair as such, and its representations (representatives) in the trilogy. The problems of the identity I am clarifying in the third chapter. While dealing with the existence and the individual, the theme of the communication cannot be omitted. It is the fourth chapter which is dedicated to this phenomenon. Very specific is also the form of each novel of the trilogy, and therefore the fifth chapter deals with the structure, the plot and the story, and the relation of these means of story-building towards the existentialist discourse.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3751.pdf 540 214 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Katedra anglistiky a amerikanistiky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BAKOŠ, Juraj: Despair and Identity in Beckett’s Trilogy [ Diplomová práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky. Školiteľ: Mgr. Daniela Petríková, CSc. Rok obhajoby: 2001