sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra analytickej chémie » Využitie údajov meteorologických družíc pri štúdiu klímy na...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Marek Švec

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2012

Školiteľ:
RNDr. Pavel Štastný, CSc.

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra analytickej chémie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Využitie údajov meteorologických družíc pri štúdiu klímy na Slovensku

Marek Švec (Školiteľ: RNDr. Pavel Štastný, CSc.) | pridané: 22. júna 2012

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa venuje hodnoteniu údajov dvoch volne dostupných rastrových produktov

tvorených na báze údajov meteorologických družíc a ich klimatologickému uplateniu na

Slovensku. Ide o produkt povrchovej teploty pevniny (produkt LSAF LST) pre Európsku

oblast a produkt zobrazujúci rozmiestnenie snehovej pokrývky pre oblast severnej

pologule (produkt IMS). Informácie obsiahnuté v produktoch boli porovnané z „in situ“

meraním v sieti staníc na území SR. Zámerom bolo predovšetkým urcenie miery korelácie

ako aj charakteru ci tesnosti vztahu medzi týmito údajmi. Základom spracovania údajov

tak bola korelacná a regresná analýza, no spracované boli aj niektoré klimatologické

charakteristiky za vybrané dni v období 2007-2011. Pozornost bola venovaná zhodnoteniu

presnosti ci spolahlivosti vybraných produktov a prípadných výhod takýchto dát

v porovnaní so stanicnými údajmi. Súcastou práce je aj mapové spracovanie, respektíve

tvorba pola teploty vzduchu z využitím údajov v produkte LSAF LST. Z výsledkov je

zrejmé, že v súcasnosti dostupné družicové produkty možno využit aj v rámci menších

regiónov (nielen na globálnej úrovni). Evidentný je potenciál družicových údajov pri

tvorbe polí klimatologických prvkov a z dlhodobého hladiska pre hodnotenie

regionálnych zmien klímy aj na relatívne malom území SR.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3754.pdf 1 755 228 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra analytickej chémie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ŠVEC, Marek: Využitie údajov meteorologických družíc pri štúdiu klímy na Slovensku [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie. Školiteľ: RNDr. Pavel Štastný, CSc.. Rok obhajoby: 2012