sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra marketingu » VPLYV SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY EÚ NA PODPORU...

VPLYV SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY EÚ NA PODPORU ZAHRANIČNÉHO AGRÁRNEHO OBCHODU

Aleš Andel (Školiteľ: prof.Ing.Mária Hambálková, CSc.) | pridané: 28. mája 2013

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca „Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na podporu zahraničného agrárneho obchodu“ je zameraná na posúdenie celkového vplyvu poľnohospodárskej politiky Európskej únie na zahraničný agrárny obchod Slovenskej republiky voči krajinám Európskej únie a tretím krajinám. Ako hlavná metóda riešenia témy diplomovej práce bola použitá metóda indexu preukázaných komparatívnych výhod RCA za sledované obdobie rokov 2005-2011. Súčasťou diplomovej práce je popísanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej cieľových zameraní. Zhodnotenie celkového vývoja zahraničného agrárneho obchodu SR za sledované obdobie 2005-2011 a vplyv preferenčných zmlúv EÚ voči tretím krajinám je následne popísané v práci. V práci je analyzovaná aj teritoriálna a komoditná štruktúra zahraničného agrárneho obchodu SR a posúdenie vplyvu platieb z rozpočtu Európskej únie na veľkosť produkcie poľnohospodárskych a potravinárskych komodít SR a saldo zahraničného agrárneho obchodu. Hlavným cieľom diplomovej práce je popísať vývoj a podporu zahraničného agrárneho obchodu SR v rokoch 2005-2011 pomocou metódy komparácie a analýzy jednotlivých časových období zachytiť vývoj agrárneho exportu SR v kontexte SPP.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a menežmentu - Katedra marketingu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ANDEL, Aleš: VPLYV SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY EÚ NA PODPORU ZAHRANIČNÉHO AGRÁRNEHO OBCHODU [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a menežmentu, Katedra marketingu. Školiteľ: prof.Ing.Mária Hambálková, CSc.. Rok obhajoby: 2013