diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra organickej chemie » Príprava monomérov a polymérov obsahujúcich...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Branislav Husár

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2004

Školiteľ:
Ing. Ivan Lukáč, CSc.

Kľúčové slová:
benzil, polystyrén, fotoperoxidácia, sieťovanie

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Organická chémia

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra organickej chemie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Príprava monomérov a polymérov obsahujúcich 1,2-dikarbonylovú skupinu a fotoperoxidácia 1,2-dikarbonylového zoskupenia v polymérnej matrici

Branislav Husár (Školiteľ: Ing. Ivan Lukáč, CSc.) | pridané: 26. júna 2013

Abstrakt diplomovej práce:

Boli pripravené tri nové monoméry s 1,2-dikarbonylovou skupinou a ich styrénové kopolyméry. Pri ožarovaní kopolymérov svetlom s vlnovou dĺžkou nad 400 nm sa 1,2-dikarbonylové skupiny fotoperoxidujú na diacylperoxidy, ktoré sa termicky radikálovo štiepia, a spôsobujú sieťovanie polyméru.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3783.pdf 701 170 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra organickej chemie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HUSÁR, Branislav: Príprava monomérov a polymérov obsahujúcich 1,2-dikarbonylovú skupinu a fotoperoxidácia 1,2-dikarbonylového zoskupenia v polymérnej matrici [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chemie. Školiteľ: Ing. Ivan Lukáč, CSc.. Rok obhajoby: 2004

Diploma Thesis:

Preparation of monomers and polymers containing 1,2-dicarbonyl group and photoperoxidation of 1,2-dicarbonyl group in polymer matrix

Branislav Husár (Supervisor: Ing. Ivan Lukáč, CSc.) | added: 26. júna 2013

Abstract of diploma thesis:

Three new monomers containing 1,2-dicarbonyl moieties have been synthesized and copolymerized with styrene. By irradiation of the copolymers with a light of wavelength higher than 400 nm, 1,2-dicarbonyl moities are photoperoxidized to diacylperoxides, which thermally decompose to radicals resonsible for the crosslinking of the polymer.

Three new monomers containing 1,2-dicarbonyl moieties have been synthesized and copolymerized with styrene. By irradiation of the copolymers with a light of wavelength higher than 400 nm, 1,2-dicarbonyl moities are photoperoxidized to diacylperoxides, which thermally decompose to radicals resonsible for the crosslinking of the polymer.