diplomovka.sme.sk » Katalóg » Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra » Sexuálna etika v manželstve – porovnanie učenia Katolíckej...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
8 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mária Schindlerová
mschindl@progis.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2013

Školiteľ:
ThLic. Ján Viglaš

Kľúčové slová:
sexuálna etika, mravný život, protestantské denominácie, katolícka etika, manželská čistota, sebadarovanie.

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

Škola:
Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Sexuálna etika v manželstve – porovnanie učenia Katolíckej cirkvi a niektorých protestantských denominácií

Mária Schindlerová (Školiteľ: ThLic. Ján Viglaš) | pridané: 24. júla 2013

Abstrakt diplomovej práce:

Porovnanie učenia Katolíckej cirkvi o sexuálnej etike v manželstve s názormi členov niektorých protestantských denominácií.

Táto práca ponúka porovnanie učenia Katolíckej cirkvi o sexuálnej etike v manželstve s názormi členov niektorých protestantských denominácií. Jej cieľom je poukázať na to, že sexuálna etika a mravné normy manželskej čistoty majú by podriadené pravde, a nie príslušnosti k cirkevnému spoločenstvu. Nejde o podrobnú analýzu, ale skôr o poznanie

zhodných pohľadov i rozdielov v chápaní sexuálnej etiky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3790.pdf 542 143 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku - Teologická fakulta - Iná katedra

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1/1 652
Ružomberok 1
034 01
http://www.ku.sk/index.php?id=kniznica

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

SCHINDLEROVÁ, Mária: Sexuálna etika v manželstve – porovnanie učenia Katolíckej cirkvi a niektorých protestantských denominácií [ Diplomová práca ] Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: ThLic. Ján Viglaš. Rok obhajoby: 2013