Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Štúdium Ca2+ signálnych dráh vláknitých húb

Kamila Ďurišová (Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.) | pridané: 20. februára 2014

Abstrakt vedeckej práce:

Ca2+ je všadeprítomný intracelulárny signálny posol, ktorý reguluje mnoho rozličných bunkových procesov. Bunky využívajú Ca2+ signalizáciu na prenos informácie, ale predovšetkým pre svoj rast a ďalšie fyziologické funkcie. V mnohobunkových organizmoch musí byť každá bunka schopná rozpoznať, spracovať a odpovedať na informáciu, ktorú dostala ako podnet z vonkajšieho prostredia. Vláknité huby (VH) vďaka svojej zložitej mnohobunkovej organizácií predstavujú akýsi model, ktorý je bohatý na signálne dráhy regulované Ca2+ iónmi. Vo VH sa Ca2+ zúčastňuje mnohých procesov, z ktorých najlepšie charakterizované sú procesy súvisiace s polarizovaným rastom hýf, distribúciou iónov a ich homeostázou, reguláciou cytoskeletu (F-aktínu) a ďalšie.

Predložená práca sa zaoberá vápnikovou signalizáciou, ako aj hlavnými proteínmi tejto signalizácie v mikroorganizmoch a predovšetkým v hubách. Odvoláva sa na získané poznatky v živočíšnych a rastlinných bunkách. Porovnáva jednotlivé prvky Ca2+ signalizácie v kvasinkách a VH. Ca2+ spúšťaná signálna transdukcia je dôležitým mechanizmom a jeho pochopenie by mohlo viesť k odhaleniu nových látok, ktoré by mohli slúžiť ako prevencia pred hubovými infekciami živočíchov a rastlín a dokonca by sa mohli použiť v terapii rakoviny. Rakovinové bunky majú často krát narušenú reguláciu Ca2+ kanálov alebo púmp, ktoré majú priamy vplyv na proliferáciu buniek. V konečnom dôsledku, charakterizácia týchto transportných mechanizmov na transkripčnej a postranskripčnej úrovni by mohla umožniť objav farmakologických látok a prospešných biomarkerov pre diagnostiku rakoviny a jej liečbu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť vedeckej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3796.pdf 1 580 430 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37
http://schk.chtf.stuba.sk/

Kontakt na autora vedeckej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ĎURIŠOVÁ, Kamila: Štúdium Ca2+ signálnych dráh vláknitých húb [ Vedecká práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia. Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.. Rok obhajoby: 2014