Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Úloha sekundárnych metabolitov v interakciách vláknitých húb

Ing. Veronika Palušková (Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.) | pridané: 21. februára 2014

Abstrakt vedeckej práce:

Vláknité huby produkujú širokú škálu nízkomolekulových biologicky aktívnych zlúčenín, ktoré sa nazývajú sekundárne metabolity (antibiotiká, fungicídy, cytotoxiká, imunomodulátory). Zástupcovia húb rodu Trichoderma sú aktívni producenti obrovského množstva rôznych sekundárnych metabolitov, avšak biologické účinky, biosyntetické dráhy a mechanizmy regulácie väčšiny z nich nie sú známe.

Vláknité huby produkujú širokú škálu nízkomolekulových biologicky aktívnych zlúčenín, ktoré sa nazývajú sekundárne metabolity (SM). Tieto látky nie sú, na rozdiel od primárnych metabolitov, esenciálne pre rast a rozmnožovanie ich producentov, avšak zohrávajú dôležitú úlohu v signalizácii, vývoji a interakcii s inými organizmami. V nepriaznivých environmentálnych podmienkach, však môže byť produkcia SM nevyhnutná pre prežitie produkujúceho mikroorganizmu. Príkladom môže byť produkcia siderofórov (sekundárne metabolity chelatujúce železo) v prostredí s nízkym obsahom železa. Medzi najznámejšie SM však patria antibiotiká, ktoré značne zvýhodňujú ich producentov v prirodzenom kompetitívnom prostredí.

Gény zodpovedné za biosyntézu SM sú väčšinou sústredené v génových klastroch, ktorých expresia je prísne kontrolovaná zložitou sieťou regulačných proteínov, reagujúcich na veľké množstvo environmentálnych stimulov. Medzi tieto stimuly patria zdroje uhlíka a dusíka, teplota, pH, svetlo, reaktívne formy kyslíka, hypoxické podmienky, ale aj signály pochádzajúce od iných organizmov.

Huby rodu Trichoderma obsahujú vo svojom genóme pomerne rozmanitý repertoár génových klastrov pre produkciu SM, predovšetkým druhy Trichoderma atroviride a Trichoderma virens. Tieto druhy sú známe agresívne mykoparazity, a SM využívajú pri útoku na svoju korisť. Medzi najznámejšie patria peptaiboly, antrachinóny a siderofóry.

Zástupcovia húb rodu Trichoderma sú aktívni producenti obrovského množstva rôznych SM, avšak biologické účinky, biosyntetické dráhy a mechanizmy regulácie väčšiny z nich nie sú známe.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť vedeckej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3797.pdf 679 802 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37
http://schk.chtf.stuba.sk/

Kontakt na autora vedeckej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

PALUŠKOVÁ, Veronika: Úloha sekundárnych metabolitov v interakciách vláknitých húb [ Vedecká práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia. Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.. Rok obhajoby: 2014