Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ing. Zuzana Vihonská
zuzana.vihonska@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2014

Školiteľ:
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.

Kľúčové slová:
mechanizmy rezistencie, antifungálne látky, ABC proteíny

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Mikrobiológia

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Mechanizmy rezistencie vláknitých húb voči antifungálnym látkam

Ing. Zuzana Vihonská (Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.) | pridané: 26. februára 2014

Abstrakt vedeckej práce:

Ríša húb pozostáva z vyše 1,5 milióna druhov rozšírených po celej Zemi.Niektoré z tejto skupiny húb môžu s človekom koexistovať v symbióze bez toho, aby došlo k jeho poškodeniu, iné reprezentujú ľudské patogény.Za posledných 30 rokov sa invazívne fungálne infekcie stali hlavnou príčinou morbidity a mortality.Veľkou obavou v procese liečby fungálnych infekcií je vznik rezistencie, či už voči zaužívaným alebo novým terapeutikám s antifungálnym účinkom. Práve pochopenie mechanizmu rezistencie je dôležitým aspektom pri plánovaní liečebných stratégií. Práca sa zameriava na charakteristiku a mechanizmus účinku antifungálnych látok, bežne používaných terapeutík, v klinickej praxi. Časť práce je venovaná jednotlivým mechanizmom rezistencie voči antifungálnym látkam so zameraním sa na ABC proteíny.

Ríša húb pozostáva z vyše 1,5 milióna druhov rozšírených po celej Zemi. Predpokladá sa, že asi 200 z nich je asociovaných s človekom. Niektoré z tejto skupiny húb môžu s človekom koexistovať v symbióze bez toho, aby došlo k jeho poškodeniu, iné reprezentujú ľudské patogény. Najviac ohrozenou skupinou sú pacienti so zníženou imunitou. Ťažké nielen povrchové, ale aj systémové infekcie im spôsobujú aj oportúnne, príležitostné patogénny. Za posledných 30 rokov sa invazívne fungálne infekcie stali hlavnou príčinou morbidity a mortality. Príčinu možno nájsť v ich obťažnej diagnostike, či v obmedzených liečebných možnostiach vyplývajúcich z oveľa užšieho spektra antifungálnych látok v porovnaní so spektrom antibakteriálnych látok. Veľkou obavou v procese liečby fungálnych infekcií je vznik rezistencie, či už voči zaužívaným alebo novým terapeutikám s antifungálnym účinkom. Práve pochopenie mechanizmu rezistencie je dôležitým aspektom pri plánovaní liečebných stratégií.

Predkladaná minimová práca sa zameriava na charakteristiku a mechanizmus účinku antifungálnych látok, bežne používaných terapeutík, v klinickej praxi. Časť práce je venovaná jednotlivým mechanizmom rezistencie voči antifungálnym látkam so zameraním sa na ABC proteíny. ABC proteíny reprezentujú jednu z najväčších proteínových rodín. Sú prítomné vo všetkých živých bunkách od Archaea až po eukaryoty. Okrem transportu rôznych metabolických produktov je ich úloha asociovaná s mnohonásobnou látkovou rezistenciou mikrobiálnych patogénov. Budúce štúdie s cieľom zabrániť vývoju rezistencie by sa preto mali zamerať na formovanie nových terapeutických metód upriamených na moduláciu efluxných púmp prostredníctvom transkripčných regulátorov a rovnako aj na možnosti priamej inhibície ABC transportérov. Okrem štúdii ABC proteínov modelových kvasiniek a patogénnych mikromycét je potrebné tiež študovať fyziologickú funkciu týchto proteínov aj v iných vláknitých hubách s ich bohatým zastúpením.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť vedeckej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3798.pdf 1 480 261 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37
http://schk.chtf.stuba.sk/

Kontakt na autora vedeckej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

VIHONSKÁ, Zuzana: Mechanizmy rezistencie vláknitých húb voči antifungálnym látkam [ Vedecká práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia. Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.. Rok obhajoby: 2014