Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Od camery obcury po 4K

Slavomír Hutník (Školiteľ: prof. Ján Ďuriš, ArtD.) | pridané: 18. apríla 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Dejiny kamerovej, filmovej techniky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
ftf.vsmu.sk/ files/ Slavo_Hutnik.pdf

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Vysoká škola muzických umení v Bratislave - Filmová a televízna fakulta - Iná katedra

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

HUTNÍK, Slavomír: Od camery obcury po 4K [ Diplomová práca ] Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Iná katedra. Školiteľ: prof. Ján Ďuriš, ArtD.. Rok obhajoby: 2007