diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Tvorivé edukačné metódy a ich aplikacia v práci špeciálneho...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
6 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr.Maria Heverova
mariaheverova@azet.sk

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2014

Školiteľ:
Nemenovany PhD.

Kľúčové slová:
Edukačné metódy. Edukačný proces. Špeciálny pedagóg. Tvorivosť.

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Tvorivé edukačné metódy a ich aplikacia v práci špeciálneho pedagóga

Mgr.Maria Heverova (Školiteľ: Nemenovany PhD.) | pridané: 10. septembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa zaoberá problematikou využívania tvorivých edukačných metód v práci špeciálneho pedagóga. Charakterizuje pojem edukačná metóda, opisuje jej funkcie v edukačnom procese a klasifikáciu metód z rôznych hľadísk. Zaoberá sa metódami projektového vyučovania, zážitkového učenia, mastery learningom, tvorivou dramatikou a hrou. Cieľom práce je zistiť, ktoré tvorivé metódy používajú špeciálni pedagógovia v edukačnom procese v špeciálnych základných školách, ako aj dôvody, okolnosti a úspešnosť využívania uvedených metód.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3808.doc 232 960 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Mgr.Maria Heverova.

Bibliografický odkaz

HEVEROVA, Maria: Tvorivé edukačné metódy a ich aplikacia v práci špeciálneho pedagóga [ Diplomová práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: Nemenovany PhD.. Rok obhajoby: 2014