sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra bezpečnosti a kvality produkcie » Bezpečnostné aspekty pri používaní rizikových prostriedkov

Meta:

Za prácu už hlasovalo
4 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Bezpečnostné aspekty pri používaní rizikových prostriedkov

Lenka Čuchranová (Školiteľ: doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce je popis bezpečnej manipulácie s pyrotechnikou, bezpečnostné opatrenia, ktoré je nutné dodržať pri narábaní s nimi a možné zdravotné následky, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnom zaobchádzaní. Prvá kapitola popisuje históriu pyrotechniky a základné zloženia pyrotechnických látok. Druhá kapitola uvádza legislatívny základ predaja pyrotechniky. Tretia kapitola sa týka laboratórneho skúšania pyrotechniky v kontrolovanom prostredí a tiež príklady nesprávneho používania na reálnych prípadoch. Štvrtá kapitola obsahuje detailnú analýzu rizík.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3820.pdf 1 675 081 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra bezpečnosti a kvality produkcie

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ČUCHRANOVÁ, Lenka: Bezpečnostné aspekty pri používaní rizikových prostriedkov [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie. Školiteľ: doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.. Rok obhajoby: 2014

Diploma Thesis:

Safety aspects in using of high-risk equipment

Lenka Čuchranová (Supervisor: doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.) | added: 26. novembra 2014

Abstract of diploma thesis:

The goal of this thesis is to describe substances used in pyrotechnics, safety nmeasures, which need to be obeyed while handling them and possible health risks, which might influence the user if he is not taking all safety measures. The first chapter describes the history of pyrotechnics and fireworks and basic compounds of explosive substances.

The goal of this thesis is to describe substances used in pyrotechnics, safety nmeasures, which need to be obeyed while handling them and possible health risks, which might influence the user if he is not taking all safety measures. The first chapter describes the history of pyrotechnics and fireworks and basic compounds of explosive substances. The second chapter contains laws on trade of pyrotechnics. The third chapter lists laboratory tests in controlled environment and examples of accidents. The fourth chapter contains a detailed risk analysis.