diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky » NÁVRH DVOJKOLESOVÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU S PARALELNÝM...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

NÁVRH DVOJKOLESOVÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU S PARALELNÝM USPORIADANÍM KOLIES

Michal Škuta (Školiteľ: prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.) | pridané: 26. novembra 2014

Abstrakt diplomovej práce:

Riešeným problémom tejto diplomovej práce je návrh vozidla resp.

dvojkolesového dopravného prostriedku s paralelným usporiadaním kolies. V úvode je

načrtnutý súčasný stav v oblasti tohto typu vozidiel, popísaný základný princíp

fungovania a už konkrétne hotové riešenia od rôznych tvorcov a to nielen v súkromnom

sektore ale aj v oblasti komerčného predaja. V jadre práce je obsiahnuté odvodenie

matematického modelu a jeho následné overenie pomocou počítačovej simulácie. Ďalej

sú postupne opísané možné varianty riešení a uskutočnený výber najvhodnejších pre

jednotlivé časti vozidla a teda hlavne mechanická časť a senzorová časť. Obsiahlo

a detailne je opísaný a vypočítaný výber pohonnej jednotky, prevodovky a kolesa, so

zreteľom na funkčné spojenie týchto mechanických častí. Takisto detailne je

prepracovaný výber a návrh senzorov pre detekciu naklonenia pre dva možné charaktere

pohybu – dopredu a dozadu resp. zatáčanie doľava a doprava. Vybrané senzory sú

podrobne popísané. Záverom práce je ešte načrtnutá možnosť riadenia celej sústavy

pomocou vybranej riadiacej jednotky ako aj možné usporiadanie stavebných prvkov vo

výslednej konštrukcií.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3824.pdf 1 682 580 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
lib.tuke.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a SjF TUKE.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ŠKUTA, Michal: NÁVRH DVOJKOLESOVÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU S PARALELNÝM USPORIADANÍM KOLIES [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky. Školiteľ: prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.. Rok obhajoby: 2014