diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra » Poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti vo...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti vo vybraných krajinách Európskej únie

Jana Ďurišová (Školiteľ: PhDr. Katarína Nyulassyová, PhD.) | pridané: 23. marca 2015

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti vo Veľkej Británii, Maďarsku a Holandsku, s ohľadom na preskúmanie základného organizačného rámca fungovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach špecifického verejného poistenia. Objektom skúmania našej práce bolo identifikovať zabezpečenie poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti v krajinách s unitárnym a pluralitným systémom verejného poistenia s predpokladom zistenia možných odporúčaní pre Slovenskú republiku pri zvádzaní unitárneho systému verejného poistenia. Úvod práce sme venovali teoretickému zadefinovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci existujúceho legislatívneho rámca, pričom v praktickej časti sme sa zaoberali hlavne modelmi financovania zdravotnej starostlivosti v európskych krajinách s dôrazom na preferovaný systém verejného poistenia. Na základe zistení navrhujeme aplikovať do praxe výhody kombinácie porovnávaných systémov za účelom vytvorenia jednotného prístupu k spôsobu transformácie systému poistenia na Slovensku. Záverečná kapitola sa zaoberá možnosťami aplikovania takých podmienok, ktoré by zabezpečili stabilitu fungovania nového systému s ohľadom na pozitívne skúsenosti overené praxou zo skúmaných krajín.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3828.pdf 975 914 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta - Iná katedra

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzitná knižnica
Nám. J. Herdu 2
Trnava
917 01
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ĎURIŠOVÁ, Jana: Poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti vo vybraných krajinách Európskej únie [ Diplomová práca ] Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: PhDr. Katarína Nyulassyová, PhD.. Rok obhajoby: 2013