sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
1 čitateľ
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Inovácie v oblasti dosiek pre suchú výstavbu

Bc. Dávid Slavkovský (Školiteľ: prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.) | pridané: 2. mája 2017

Abstrakt diplomovej práce:

Neustále zvyšujúce sa požiadavky na stavebné materiály otvárajú priestor pre nové a inovatívne materiály s novými vlastnosťami. Je žiaduce využívať také materiály, ktoré tieto požiadavky dokážu spĺňať v čo najväčšej miere. V oblasti plošných konštrukčných materiálov suchej výstavby je preto svojimi vlastnosťami inovatívna doska jedinečná. Množstvo pozitívnych vlastností ktorými disponuje, ju predurčuje na širokospektrálne zameranie. Inovatívna doska pozostáva zo známych materiálov, ale ich spojením vytvára inovatívny prvok suchej výstavby. Cieľom práce je preto preskúmať vybrané tepelno-technické parametre inovatívnej dosky so zabudovaným infračerveným vykurovaním, ktoré sú experimentálne analyzované. V práci sú preskúmané možnosti konštrukčného usporiadania vrstiev z bežne dostupných OSB, sadrokartónových a horčíkových dosiek. Opísaný je tiež návrh metodiky merania a postup experimentálnej prípravy inovatívnej dosky. Na záver sú vyhodnotené tepelno-technické vlastnosti pripravenej inovatívnej dosky, ako aj účinnosť infračervenej vykurovacej fólie. Inovatívna doska je originálnou novinkou suchej výstavby s veľkým potenciálom, čo je prvým predpokladom pre možný výskum a vývoj v tejto oblasti.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3843.docx 6 025 892 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta - Ústav technológií, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

SLAVKOVSKÝ, Dávid: Inovácie v oblasti dosiek pre suchú výstavbu [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav technológií, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve. Školiteľ: prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.. Rok obhajoby: 2017