Meta:

Za prcu u hlasovalo
2 itatelia
Zaujala aj vs? Hlasujte!
Dames weats


Dostupn cel text prce:
WEB
r. 2002

kolite:
{||} [url=http://marshag.ru][/url] .

Kov slov:
2my3g

Vedn odbor:
PRRODN VEDY Matematick vedy Algebra a teria sel

kola:
Akadmie Akadmia Policajnho zboru v Bratislave Katedra policajnch sluieb

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatvu otvorench archvov

Upozornenie: obsah diplomovej prce je chrnen autorskm zkonom . 618/2003 Z.z.

Dames weats (kolite: {||} [url=http://marshag.ru][/url] .) | pridan: 28. septembra 2019

Abstrakt bakalrskej prce:

Diskusia k vedeckej prci:

Dostupnos bakalrskej prce:

Pln text diplomovej prci je k dispozcii na internete:
/ stairsprom.ru

Diplomov prca sa nachdza v kninici tejto vysokej koly:
Akadmie - Akadmia Policajnho zboru v Bratislave - Katedra policajnch sluieb

Diplomov prca nebola vloen diplomantom. Prcu vloil/a 82998923258.

Bibliografick odkaz

WEATS, Dames: [ Bakalrska prca ] Akadmie, Akadmia Policajnho zboru v Bratislave, Katedra policajnch sluieb. kolite: {||} [url=http://marshag.ru][/url] .. Rok obhajoby: 2002

Bachelor Thesis:

Dames weats (Supervisor: {||} [url=http://marshag.ru][/url] .) | added: 28. septembra 2019

Abstract of bachelor thesis: