Meta:

Za prácu už hlasovalo
2 čitatelia
Zaujala aj vás? Hlasujte!
The best sites http://diplomovka.sme.sk Shanespurl
The best sites http://diplomovka.sme.sk

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 1996

Školiteľ:
The best sites http://#hostname

Kľúčové slová:
3y3yv

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

Škola:
Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra policajných služieb

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

The best sites http://diplomovka.sme.sk

The best sites http://diplomovka.sme.sk Shanespurl (Školiteľ: The best sites http://#hostname) | pridané: 8. februára 2020

Abstrakt vedeckej práce:

The best sites http://diplomovka.sme.sk

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť vedeckej práce:

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
The best sites http:/ / diplomovka.sme.sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Akadémie - Akadémia Policajného zboru v Bratislave - Katedra policajných služieb

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a 82528715912.

Bibliografický odkaz

BEST, The: The best sites http://diplomovka.sme.sk [ Vedecká práca ] Akadémie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra policajných služieb. Školiteľ: The best sites http://#hostname. Rok obhajoby: 1996

Scientific work:

The best sites http://diplomovka.sme.sk

The best sites http://diplomovka.sme.sk Shanespurl (Supervisor: The best sites http://#hostname) | added: 8. februára 2020

Abstract of scientific work:

The best sites http://diplomovka.sme.sk

The best sites http://diplomovka.sme.sk