Meta:

Za prácu už hlasovalo
36 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Ochrana samočinným odpojením od napájania s rýchlym vypnutím v sieťach vn s neutrálnym bodom uzemneným cez odporník.

Peter Gocál (Školiteľ: Pavol Špánik) | pridané: 24. apríla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Aspekty hlavných zásad v oblasti ochrany pred úrazom elektrickým prúdom v sústave vn, podľa novo zavedeného súboru noriem STN 33 2000. Zmeny opoti pôvodným predpisom a ich dopad na sústavu vn. Nápravné opatrenia pre existujúcu sústavu. Pripájanie nových 22 kV elektrických vedení.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta - Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Bibliografický odkaz

GOCÁL, Peter: Ochrana samočinným odpojením od napájania s rýchlym vypnutím v sieťach vn s neutrálnym bodom uzemneným cez odporník. [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES. Školiteľ: Pavol Špánik. Rok obhajoby: 2002