diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES » Rozvoj využívania závesných káblov pri obnove existujúcich...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
35 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Rozvoj využívania závesných káblov pri obnove existujúcich elektrickýc sietí vysokého napätia.

Ján Harant (Školiteľ: Gabriela Lanáková) | pridané: 24. apríla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Rozvoj využívania závesných káblov pri obnove jestvujúcich elektrických sietí vysokého napätia.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta - Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Bibliografický odkaz

HARANT, Ján: Rozvoj využívania závesných káblov pri obnove existujúcich elektrickýc sietí vysokého napätia. [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES. Školiteľ: Gabriela Lanáková. Rok obhajoby: 2002