diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI » Analýza nového systému plánovania a riadenia výroby v...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
35 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Analýza nového systému plánovania a riadenia výroby v divízií Matador Machinery Púchov.

Viktor Jankura (Školiteľ: Miroslav Rykyta) | pridané: 25. apríla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Plánovanie a riadenie výroby za podpory informačného systému. Štruktúra predchádzajúcej a súčasnej verzie informačného systému. Kroky potrebné pri prechode na novú verziu. Návrh riešenia nového systému plánovania a riadenia výroby. Časový harmonogram implementácie novej verzie. Zhodnotenie prínosov z využitia informačného systému.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Strojnícka fakulta - Katedra priemyslového inžinierstva KPI

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

JANKURA, Viktor: Analýza nového systému plánovania a riadenia výroby v divízií Matador Machinery Púchov. [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra priemyslového inžinierstva KPI. Školiteľ: Miroslav Rykyta. Rok obhajoby: 2002