diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI » Redukcia priebežnej doby výroby a montáže CNC sústruhov v...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
35 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Redukcia priebežnej doby výroby a montáže CNC sústruhov v spoločnosti VOJUS, a.s. Považská Bystrica.

Andrej Kokeš (Školiteľ: Jaroslav Zúbek) | pridané: 25. apríla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Analýza a identifikácia stratových časov, ktoré vznikajú v priebehu realizácie objednávky zákazníka. Návrh opatrení pre redukciu stratových časov. Opatrenia v oblasti plánovania a zadávania požiadaviek do výroby. Návrh zpešenia podmienok na pracovisku montáže CNC sústruhov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Strojnícka fakulta - Katedra priemyslového inžinierstva KPI

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOKEŠ, Andrej: Redukcia priebežnej doby výroby a montáže CNC sústruhov v spoločnosti VOJUS, a.s. Považská Bystrica. [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra priemyslového inžinierstva KPI. Školiteľ: Jaroslav Zúbek. Rok obhajoby: 2002