diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI » Plánovanie požiadaviek na materiál pre vybrané typy vagónov...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
30 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Plánovanie požiadaviek na materiál pre vybrané typy vagónov v podniku Tatravagónka a.s. Poprad.

Rastislav Macko (Školiteľ: Emila Buc) | pridané: 25. apríla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Návrh systému riadenia zásob v podniku. Systém plánovania materiálových požiadaviek. Využitie ABC-analýzy pre určenie dôležitých materiálov a rozplánovanie požiadaviek na materiál pre vybrané typy výrobného sortimentu v podniku.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Strojnícka fakulta - Katedra priemyslového inžinierstva KPI

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MACKO, Rastislav: Plánovanie požiadaviek na materiál pre vybrané typy vagónov v podniku Tatravagónka a.s. Poprad. [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra priemyslového inžinierstva KPI. Školiteľ: Emila Buc. Rok obhajoby: 2002