diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI » Racionalizácia opráv elektrických motorových jednotiek radu...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
32 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Racionalizácia opráv elektrických motorových jednotiek radu 460 v podmienkach ŽOS Vrútky a.s.

Slavomíra Vaclaveková (Školiteľ: Marián Moravčík) | pridané: 25. apríla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Plánovanie priebehu opráv elektrickej motorovej jednotky radu 460 v podmienkach ŽOS a.s. Vrútky. Metodika tvorby plánov pri zohľadnení dôležitosti jednotlivých činností v procese rozhodovania a realizácie opráv. Postup pre identifikáciu a riešenie problémov pri plánovaní a riadení výroby.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Strojnícka fakulta - Katedra priemyslového inžinierstva KPI

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VACLAVEKOVÁ, Slavomíra: Racionalizácia opráv elektrických motorových jednotiek radu 460 v podmienkach ŽOS Vrútky a.s. [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra priemyslového inžinierstva KPI. Školiteľ: Marián Moravčík. Rok obhajoby: 2002